Hpfs yüksek basınçlı sisleme ve nemlendirme ürünleriHPFS Yüksek basınçlı sisleme ürünleri ve sistemleri

 Kısaca HPFS  [ High Pressure Fog System ] olarak bilinen bu sistem, belirli bir sertlik seviyesine indirilmiş suyun, mikro memelerden yüksek basınçla püskürtülerek parçalanması esasına dayanır. USA da geliştirilen bu nozullar - yüksek basınç pompaları Amerika da ve laser teknolojisi ile üretilmektedirler.  Bu nedenle suyun geçtiği meme deliklerinin iç yüzeyleri pürüssüzdür ve su geçişine gösterdikleri direnç en düşük seviyededir.  Değişik nozul ve orifisler kullanılarak, 70 bar basınç ile püskürtülen suyun 1 – 30 mikron arasına parçalanması ve tamamının havaya aktarılması sağlanır.  RUBY orifisli nozullar, yüksek basınç aşındırmasına karşı, pirinç malzeme ile üretilmiş orifislerden 120 kat, sertleştirilmiş metalden üretilmiş olan benzer nozullardan ise 10-15 kat daha dayanıklıdır ve aşınmaya karşı ömür boyu garantilidir.

Uygulama hakkında

Evaporatif soğutma olarak ta isimlendirilen sistem eski çağlardan beri bilinmekte ve kullanılmaktadır. Eski teknoloji ile üretilen bu nozullar 2-6 mm çapında püskürtme orifisine sahip olup 3 – 6 bar arasında su basıncı ile çalışırlar. Suyun parçalanma büyüklüğü 250 – 500 mikrondur.Sistem suyun mümkün olan en küçük partiküllere paraçalanarak hava içine fırlatılması esasına dayanır. Püskürtülen su zerrecikleri havanın içindeki enerjiyi kullanarak-emerek buharlaşır. Diğer bir ifade ile enerjisi çekilen hava soğur. Şüphesiz soğuma noktası o andaki yaş termometre sıcaklığı ile sınırlıdır. Düşük basınçlı ve büyük fırlatma orifisli eski tip nozullar kullanılarak yapılan atomizasyonda püskürtülen suyun ancak % 10 – 30 kısmı hava tarafından buharlaştırılabilir. Hava tarafından alınamayan su kendi ağırlığı ile toplama havuzuna –  deposuna iner ve tekrar püskürtülmek üzere pompa tarafından emilir. Resirküle su kullanılan bu sistem hijyen kuralları açısından potansiyel bir tehlike yaratırken düşük verimliliği ile de gereksiz enerji sarfiyatına yol açar. Tüm bu olumsuzluklarının yanında pulverize edildiği ortamdaki eşya ve insanları ıslatması da ayrı bir sorundur. Yüksek basınçlı sisleme sitemlerinde resirküle su kullanılmaz. Şehir şebekesinden gelen su kullanılır. Şebekeden alınan su pompa tarafından basınçlandırılarak mikro nozullardan ortama püskürtülür ve püskürtülen suyun tamamı hava tarafından buharlaştırılır.  Hijyen, çevre kirlenmesi ve enerji ekonomisi açısından mükemmel sonuçlar sağlar.

Bizim sunduğumuz yüksek basınçlı sisleme sistemlerindeki pompalar genelde pistonlu pompalardır ve motor ile direkt bağlantılıdır. Frekans konvertörü ile sürülen pompalarda kayış-kasnak kayıpları önlenmiş ve değişken hız kontrolü ile en üst enerji ekonomisi sağlanmıştır.  Azami yüke göre seçilen pompa ve motor nem ölçerden aldığı sinyaller ile yalnızca gerekli olduğu kadar dönerek ikinci bir enerji ekonomisi yaratılmasını sağlar. Suyun tamamının havaya karışması sayesinde ise su israfı önlenir, boru kesitleri küçülür, bakır veya paslanmaz çelik borular kullanılması ile iç sürtünmeler azaltılarak pompa güç kayıpları da önlenmiş olur. Küçülen tesisat ve fittingler teknolojik ilk yatırım maliyetini ucuzlatırken lüzumsuz yer işgali de önlenir.

Önceki sayfada, yüksek basınçlı sisleme sistemleri kullanılarak,  hangi ortam şartlarında ne kadar serinletme sağlanabileceği bir tablo olarak verilmiştir.  Tablo incelendiğinde bu miktarın 3 ile 18 ºC arasında olduğu görülür. Orta Anadolu iklim kuşağı dikkate alındığında, anılan  soğuma miktarı için 10 ºC lik bir ortalama değer öngörülebilir.  Önerdiğimiz HPFS uygulamalarımızda bu serinletmeyi sağlamak için sarfedilen enerji, kullanılacak su debisine de bağlı olarak, genelde karşılaşılan kapasiteler için 0.25 KW ile 25 KW arasındadır. Halbuki aynı serinletmeyi sağlayacak mekanik soğutucularda [ water chiller group ] gereken enerji sarfiyatı 10 ~ 15 katı daha yüksek ve 3 ile 400 KW seviyelerindedir.

Nozullar

Nozulların su püskürtme kapasiteleri orifis çaplarına ve suyun basıncına göre değişkendir. Aşağıdaki tabloda bazı orifis çapları ve su basıncı için ASI Ruby nozullarının sahip olduğu su püskürtme debileri gösterilmiştir. Tabloda gösterilen ASI 6R çok amaçlı ve standart seri üretim nozuldur. Sürekli olarak stoklarda bulunur. Kısmen daha özel uygulamalar için önerilen diğer nozullar stoklarda bulunmayabilmekte ve sipariş üzerine üretilmektedir.

hy eurovent rohs tmmob isib izto