Higroskopik dolgu toplam ısı transfer tekerlekleri
Higroskopik / nem çeker dolgulu ısı tekerlekleri;

Isı tekeri dolgusunu oluşturan ince aluminyum şeritler öncelikle bir dizi fosfatlama/aşındırma banyolarından geçirilerek yüzeylerinde nano ölçekli kanalcıklar oluşturulur. Bu işlem sonrasında aluminyum şeritlerin efektif (enxboy) yüzey alanları, milyonlarca nano boyutlu kanalcıklar nedeni ile 10 kat cıvarında arttırılmış olur. Arttırılan efektif yüzey ısı tekerinin ısı transfer kabiliyetini ve kapasitesini arttırıken, 2.8 Ä büyüklüğündeki su moleküllerinin oluşturulan bu nano hücrelerde yakalanması sağlanır. Dönme hareketi ile kuru hava tarafına taşınan su moleküllerinin kuru havaya aktarılması ile de nem ve gizli ısı transferi birlikte gerçekleştirilmiş olur. Higroskopik dolgulu tekerleklerin gizli ısı transfer kabiliyetleri duyulur ısı kabiliyetleri yanında daha düşüktür. 

Recuperator S.p.A. firması tüm ısı tekeri dolgularını olduğu gibi higroskopik dolguları da 200 mm kalınlığında ve 500 mm ile 2350 mm çaplar arasında monoblok olarak üretir. Çap artışı 50 şer mm lik stepler ile standardize edilmiştir. 2350 mm dolgu çapı, 2450 x 2450 mm çerçeve ölçüleri ile Uluslararası taşımacılık kuralları gereği üst sınırdır. Daha büyük ölçülerin karayollarında taşınması özel şartlara bağlı olduğundan daha büyük dolgu çapları ancak parçalı olarak üretilebilir ve taşınabilir. Bu şekildeki dolgu ve çerçevelerin şantiyede montajlanması gerekir ki bu üretici ve kullanıcı için ciddi sorunlar oluşturabilir. O nedenle Recuperator S.p.A. 2450 x 2450 mm den daha büyük ısı tekeri kaseti üretmez ve daha yüksek debiler için paralel bağlanmış ısı tekerleklerinin kullanımını önerir.

Higroskopik ısı tekerleği dolguları da tüm diğerlerinde olduğu gibi sabit hızlı ve/veya değişken hızlı olarak döndürülebilirler. Sabit hızlı döndürme, direk akuple bağlı redüktörlü motor kasnağından alınan hareketin kayış ile dolgu çevresine iletilmesi ile sağlanır. Döndürme hızı; dolgu çapı, motor kasnak çapı, redüktör çevrim oranı ve motor dönüş hızı optimizasyonu ile ayarlanır ve sabitlenir. Değişken hız kontrolü için ise frekans konvertörü kullanılır. Hız kontrolünün gerekli olduğu durum ve uygulamalarda motorun frekans konvertörü ile sürülmesi sonucu kontrol sağlanır. Hız kontrolü için frekans konvertörlerinde input değeri genellikle sıcaklık değeridir. Buna rağmen farklı input değerleri ile hız kontrolü mümkün olabilir. Bu istekler opsiyonel olarak karşılanır.

Isı tekerleği dolgusu çerçevesi içinde dolgu içine gömülmüş ömür boyu kendinden yağlamalı rulmanlar vasıtası ile merkez mili üzerinde döndürülür. Hava akımları arasındaki sızıntı ve çapraz kirlenme ayarlanabilir özel fırça contalar ile sağlanır. Isı tekerleklerinde ve normal koşullarda, EN 308 normlarına uygun olarak %3 e kadar çapraz kirlenmeye (taze hava içine egzost havası karışımı) izin verilir. Fakat daha düşük çapraz kirlenme değerlerine ulaşılması da mümkündür. Bunun için tek veya çift taraflı ve farklı derecelerde montajlanmış süpürme bölmeleri kullanılır. Tamamen tecrübeye dayalı bu uygulama ile Recuperator S.p.A. ürünlerinde bu kaçak ve kirlenme oranı %0.5 e kadar indirilebilir. Açık ameliyathane uygulamalarında, bulaşıcı hastalık tedavi bölümlerinde ve yoğun bakım ünitelerinde ısı tekeri kullanımı önerilmez. hy eurovent rohs tmmob isib izto