B serisi çapraz akış alumin plakalı reküperatörler
Çapraz akışlı aluminyum plakalı HVAC reküperatörleri;

Modern üretim tesisleri , geniş ürün gamı , güvenilir hesaplama programları

Recuperator srl. Milano çevre yolu üzerindeki modern tesislerini 2004 yılında üretime açmıştır. Robotik teknolojilerin kullanıldığı tesisler yaklaşık 10000 metre kare kapalı alana sahiptir. Tesislerde, 02 ile 24 arasındaki her bir model aynı anda ve seri olarak üretilebilmektedir. 02 ile 12 arası modeller monoblok plakalı olarak, 14 – 24 arası modeller ise modüler yapıda üretilir. “A”, “B”, “F” ve “L” serilerinde yapılan farklı üretimler ile hemen her türlü hava-hava ısı geri kazanım uygulamasına çözüm yaratılabilir. Reküperatörler çözüm ve müşteri odaklı olarak geliştirilir. Geliştirilen ürünler Eurovent onaylı kendi test laboratuarlarında sürekli olarak test edilirler.  Bu titiz çalışma sayesinde; “basınç düşümü”, “verimlilik - kapasite”, “ölçü” ve “fiyat” açısından, uygulama ve müşteri odaklı olacak şekilde optimize edilmişlerdir. Her Müşteri ve her uygulama için mutlaka uygun bir reküperatör bulunabilir. Konfor uygulamalarının yanında, yüksek sıcaklık veya korozif çevre koşulları için de farklı reküperatörler mevcuttur.

Recuperator srl. yaptığı geliştirmeleri ve test laboratuarında onaylanan verileri anlık olarak yazılımlarına aktarır. “Rex” ve “HeRex”  adındaki yazılımlar, hem çapraz hem de zıt akışlı reküperatörler için kullanıcılarına güvenilir hesaplama yapabilme olanağını sunar. Tamamen özgün ve kendine ait olan yazılımlar, Firma bünyesindeki uzmanlar tarafından sürekli olarak güncellenir. İsteyen klima santrali veya ısı geri kazanım ünitesi üreticilerine “Rex” ve “Herex” yazılımlarının dll dosyalarını verir. Bu şekilde üretici firmalar ısı geri kazanım ile ilgili yazılım yükünden kurtulurlar ve rakipleri karşısında güvenilir verileri ile bir üstünlük elde ederler.

Reküperatörler: Endüstriyel tesislerde, ticari binalarda, alışveriş merkezlerinde, ofislerde ve ofis binalarında, otel ve hastanelerde, okullarda, spor ve spa tesislerinde, tiyatro, opera ve sinema salonlarında, yüzme havuzlarında, çamaşır ve bulaşıkhanelerde, okuma salonu ve kütüphanelerde… ve saymakla bitmeyecek daha birçok bina ve mekanın enerji maliyetlerinin azaltılması ve enerjinin verimli kullanılması adına önemli elemanlardır. Klima santralleri içinde olduğu kadar havalandırma kanalları üzerinde de uygulanabilir. Reküperatörler kendilerine yapılan yatırımları ;
• Düşük ilk yatırım bedeli ve işletme giderleri ,

• Yüksek verimle geri kazandıkları enerjinin ucuzluğu,

• Çevreye verilebilecek zararları en aza indirerek,

kısa zaman içinde yatırımcısına geri öderler.  Farklılık göstermekle birlikte, reküperatör uygulamalarının ilk yatırım bedelleri, en çok 3 yıl içinde yatırımcısına geri döner. Fonksiyonel ömürleri 10 yıl ve üzerindedir

Çapraz kirlenme: Reküperatörler kirli havanın taze havayı kirletmesine izin vermezler.  Enerji taşıyan kirli hava ile enerji aktarılacak temiz hava akımları birbirleri ile direkt olarak temas etmezler ve reküperatörün iki ayrı devresinde bağımsız olarak akarlar. Hava akımları aynı plakanın ön ve arka yüzüne temas ederler ve yüksek iletken aluminyum plaka üzerinden enerji alış verişi yaparlar. Reküperatör markalı plakalı eşanjörler üzerindeki çapraz kirlenme oranı, devreler arasında 248 Pa basınç farkı bulunduğu durumda dahi, %0.0156 oranındadır. 2004 Yılında, Eurovent Kurumu Luzern Teknik Üniversitesi test raporları ile belirlenmiş ve onaylanmış olan bu miktar,  geliştirilen üretim teknikleri ile ürünümüz üzerinde gün be gün azaltılmaktadır. Gelinen noktada reküperatörler üzerindeki sızıntı-çapraz kirlenme miktarı, Eurovent EN308 normlarının izin verdiğinden 10 kat daha düşüktür. Bu nedenle reküperatörler her türlü hijyenik uygulamada güvenilir olarak kullanılabilir. Reküperatörlerin geliştirilmesi kesintisiz olarak sürdürülür. 

hy eurovent rohs tmmob isib izto