3A zeolit dolgulu sorption ısı geri kazanım tekerlekleri  
Sorption kaplamalı ısı tekerleri (AR opsiyonu)

Dolgu özel kimyasallar kaplanmış alüminyum şeritler ile sarılır. Moleküler siv, silikajel, aluminatlar ve diğer bazı kimyasallar ile kaplanan alüminyumlar ile sarılan ısı tekerleği dolguları yaz ve kış, hem duyulur hem de gizli ısı transferini hemen hemen eşit seviyede ve yüksek verimlilikle gerçekleştirirebilirler. Yapılan kaplama işlemi sonrasında alüminyum yüzeylerinde angström boyutlarında nano kanalcıklar oluşturulur ki bu kanalcıklar dolgunun ısı transfer yüzeylerinin 100 kata kadar arttırılmasına olanak tanır.

Sorption solgu yüzeyleri, yukarıda bahsedilen türde,  özellikle kütle-nem transferi yapmak için çok büyük bir “iç yüzey alanı” yaratan belirli kimyasallar ile kaplanmıştır. Yüksek toplam ısı verimliliği ile toplam ısı-entalpi transferi yapılmasını sağlayan bu ısı tekerlekleri hem yaz hem de kış çalışması için çok rekabetçi çözümler üretilmesine olanak tanır. Birim fiyatları diğerlerine oranla göreceli olarak pahalı olsa dahi, hem ilk yatırım hem de işletme giderleri açısından, hem yoğuşturma, hem de higroskopik rotorlara oranla çok daha yatırım geri dönüş sürelerine sahiptir.

Sorption dolgulu tekerleklerr hvac uygulamalarına nem alma ve nemlendirme fonksiyonları ile birlikte gelirler. Yaz çalışmasında taze havanın aşırı yüksek nemini tutarak, kış çalışmasında ise aşırı kuru taze havaya dönüş havasının nemini aktararak, mekanik nem alma ve nemlendirici kullanımını tamamen ortadan kaldırabilirler. Bu ihtiyaçların tamamen ortadan kaldırılamadığı uç değerlerde ise gekeli nem alma ve nemlendirme kapasiteleri ve büyüklükleri %80 oranında azaltılabilir.Diğer taraftan yüksek verimli ısı transferleri sayesinde, hvac uygulamalarındaki toplam “soğutma” ve “ısı merkezi” kapasitelerinin %65 ve üzerinde küçültülmeleri mümkün olur.

Epoksi kaplanmış malzemeler (AC opsiyonu)

Zor iklim koşulları ve  korozif hava akımlarına karşı ısı tekeri dolgu malzemesinin korunması gerekebilir.  Bu koruma için malzemenin bazı kaplamalar ile yalıtılması, özel alaşımlı malzemelerin kullanılması veya özel boyalar ile boyanmasını gerektirebilir. Dolgunun sarımı öncesinde malzeme üzerinde bu önlemlerin alınmış olması gerekir.  Elbette kullanım koşullarının gerektirdiği ve talep edildiği doğrultuda, dolguyu taşıyan çerçevenin de opeksi esaslı boyalar ile korunması gerekebilir (TV opsiyonu).

Tuzlu ortamlar ve deniz şartları için (AS opsiyonu)

Standart veya kaplanmış alüminyum deniz suyuna dayanıklılık kazandırılmak üzere farklı bir kaplama ile korunabilir. Bu tür alüminyum şeritler ile sarılan dolgular aşırı tuzlu ortamlarda ve deniz üzeri uygulamalarda güvenle kullanılabilecek ısı tekerlekleri  üretimini mümkün kılar.  Aynı uygulama “AT” ve “AR” opsiyonları için de kullanılabilir.

hy eurovent rohs tmmob isib izto