Nem alıcılar & kurutucular


290 m3/h debi, 1.1 kg/h nem tutma, 1.4 KW toplam sarfiyat
300 m3/h debi, 1.4 kg/h nem tutma, 1.4 KW toplam sarfiyat
450 m3/h debi, 2.2 kg/h nem tutma, 3.0 KW toplam sarfiyat
800 m3/h debi, 4.4 kg/h nem tutma, 7.0 KW toplam sarfiyat
1000 m3/h debi, 7.6 kg/h nem tutma, 13.0 KW toplam sarfiyat
2000 m3/h debi, 12.2 kg/h nem tutma, 16.5 KW toplam sarfiyat
3000 m3/h debi, 12.2 kg/h nem tutma, 25.5 KW toplam sarfiyat
6000 m3/h debi, 39.4 kg/h nem tutma, 56.0 KW toplam sarfiyat
4000 m3/h debi, 22.0 kg/h nem tutma, 35.0 KW toplam sarfiyat
Şeker depolarında nem kontrolü yapılmaz ise ciddi kayıplar doğar
Üretim ve depo alanlarında nem kontrolü yapılması gerekir
Dondurma üretimi yüksek nem kontrollü alanlarda yapılabilir
Et ürünlerinin depolanmasında nem kontrolü zorunludur
Nem kontrolünün en hassas olduğu üretim alanlarından birisidir
Bu ürünler özel iklim ve nem koşullarında üretilmek zorundadır
Peynir üretim ve depo alanlarında özel nem şartları gereklidir
İlaç ve benzeri sağlık ürünleri nem kontrollü yerlerde üretilebilir
Deniz araçları üretim, bakım ve kullanımında nem kontrolü şarttır
Yarı iletken ve elektronik ekipman üretiminde nem kontrolü gerekir
Derin dondurucu ve soğuk depo odalarında nem kontrolü gerekir
Dondurulmuş gıda depolarında nem kontrolü zorunludur.
Sucuk üretim ve depo alanlarında nem kontrolü zorunludur
hy eurovent rohs tmmob isib izto